District Statistics Bidar

Gram Panchayat Wise Village List

Sl No. Name of Gram Panchayat Name of Villages
1 JAMBAGI JAMBGI
GHAMA THANDA
KANDGOL
VALLEPUR
MAHARAJWADI
2 DIGGI DIGGI
CHANDESHWAR
RAMPUR
3 KAMALNAGAR KAMALNAGAR
BALUR (K)
MURUG (K)
4 KOUTHA (B) KOUTHA (B)
KOUTHA (K)
KOUDGAON
PASHAPUR
BALLUR (J)
GADIKUSHNUR
5 KOREKAL KOREKAL
BEDKUNDA
HIPPALGAON
GOUDGAON
6 KHED KHED
SANGAM
HULSOOR
7 CHANDORI CHANDORI
HALHALLI
JOJANA
8 JOJNA JOJNA
BORGI (J)
NAGUR (M)
NAGUR (N)
LINGDALLI (K)
9 THANAKUSHNOOR RAKSHYAL (B)
THANAKUSHNOOR
NIDODA
10 DONGAON KOTGYAL
RANDYAL
DONGAON (M)
11 DHUPATMAHAGAON JIRGA (B)
DHUPATMAHAGAON
BABALI
NAGUR
MANIGEMPUR
12 DAPKA (CH) DAPKA (C)
GANESHPUR (U)
GANGANBID
AKNAPUR
13 BALAT (B) BALAT (B)
BALAT (K)
TAPSYAL
14 BHANDARKUMTA KHERDA (B)
DONGARGAON
BHANDARKUMTA
15 BADALGAON DUDAKNAL
BADALGAON
NARAYANPUR
VANAMARPALLI
MAMADAPUR
ALLAPUR
16 BELKUNI (CH) BELKUNI (C)
MAHADONGAON
17 BELKUNI (BH) BIJALGAON (BHAVANI)
KARKYAL
BELKUNI (B)
SANGNAL
18 BONTI THAVARA TANDA
BONTI
LINGI
SAVARGAON
HANGARGA
19 NAGMARPALLI KARANJI (B)
KARANJI (K)
RAYPALLI
NAGMARPALLI
MANUR (K)
20 TORNA TORNA
MUDHOL (K)
21 WADAGAON (D) KHANAPUR
WADAGAON (D)
SORALLI
22 MADNUR KHATGAON
MADNUR
23 MURKI MURKI
MURKIWADI
WAGANGERA
SHIVPUR
HAKYAL
24 MUDHOL (B) BEMBRA
MUDHOL (B)
HASSIKERA
NINGADALLI
25 SHEMBELLI KHASHAMPUR (B)
CHATNAL
JIRGA (B)
BELURA (N)
SHEMBELLI
26 LADHA AALUR (B)
AALUR (K)
BACHEPALLI
MUSTAPUR
LADHA
27 SANTPUR KAPPIKERI
JONNIKERI
MASKAL
SANTPUR
28 SUNDAL JAKNAL
YANAGUNDA
KHASHAMPUR (A)
ITIGYAL
NANDYAL
TEGAMPUR
SUNDAL
29 SONAL KALGAPUR
SONAL
SONALWADI
HORANDI
30 HEDGAPUR RAKSHYAL (K)
NAGUR
HEDGAPUR
NITTUR (K)
31 HOKRANA BAWALGAON
HOKRANA
32 HOLASAMUDRA KORYAL
BASNAL
SAWALI
HOLASAMUDRA
33 CHIKLI (U) CHONDIMUKHED
NANDIBIJALGAON
MUKHED
MUDKEHD
CHIKLI (U)
34 CHINTAKI BELDAL
NAGANPALLI
CHINTAKI
NINGALLI (J)
35 CHIKALI (J) UJANI
MEDPALLI
SUNKNAL
CHIKALI (J)
36 CHIMMEGAON DOPARWADI
MALEGAON
HANDIKERA
CHIMMEGAON
37 EKAMBA JAMALPUR
KHANDIKERA
GANESHPUR (A)
HULYAL
EKAMBA
38 EKLAR KOLLUR
BARDAPUR
BORAL
TULJAPUR
EKLAR
39 GUDPALLI GUDPALLI