ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ, ಬೀದರ್

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ, ಬೀದರ್
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಡಿ.ಎಲ್. , ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು spbdr[at]ksp[dot]gov[dot]in 08482-226700 08482-226704 ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ್