ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೀದರ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೀದರ್

ಇಮೇಲ್ : principal[dot]gfgc[dot]bidar[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08482-232020
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : https://gfgc.kar.nic.in/bidar/
Pincode: 585401