ಯಾರು ಯಾರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬೀದರ್

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗವಾರ್, ಐಎಎಸ್ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುceobidar-ka[at]nic[dot]inಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ08482233133

ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ, ಬೀದರ್

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ ಟಿ. ಶ್ರೀಧರ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರುspbdr[at]ksp[dot]gov[dot]inಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ್08482-226700

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ್

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶರಣಬಸಪ್ಪಕೋಟೆಪ್ಪಾಗೋಲ್ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್acbkalyan[at]gmail[dot]comಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್ ಕಚೇರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ08484-250129
ಡಾ. ಶಂಕರ್ ವನ್ಕ್ಯಾಲ್ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರುacbidar[at]gmail[dot]comಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ, ಕಚೇರಿ ಬೀದರ್08482-225409
ಡಾ. ರುದ್ರೆಶ್ ಎಸ್. ಗಾಲಿಅಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳುadcbidar1[at]gmail[dot]comಅಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,ಬೀದರ್08482-223559
ಡಾ. ಎಚ್.ಆರ್. ಮಹಾದೇವ್, ಐಎಎಸ್ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುdeo[dot]bidar[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಬೀದರ್ - 58540108482225409
ಶ್ರೀ. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗವಾರ್, ಐಎಎಸ್ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುceobidar-ka[at]nic[dot]inಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ08482233133