ಮುಚ್ಚಿ

ವಸತಿ (ಹೋಟೆಲ್ / ರೆಸಾರ್ಟ್ / ಧರ್ಮಶಾಲಾ)

ಸರ್ಕಾರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು

 1. ಹಬ್ಸಿಕೋಟ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ, ಮಂಗಲಪೇಟ್, ಬೀದರ.
 2. ಅರಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ,ದೇವ ದೇವ ವನ ಉದ್ಯಾನ, ಬೀದರ.
 3. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬಕ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ವಿಲಾಸಪುರ ಸರೋವರದ ಹತ್ತಿರ
 

ಇತರೆ ವಸತಿಗಳು

 1. ಹೋಟೆಲ್ ಸಪಾನಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಎಸಿ ಸೂಟ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಬೀದರ.
 2.  ಹೋಟೆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ರಿಜೆನ್ಸಿ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಬೀದರ.
 3. ಹೋಟೆಲ್ ಕಮಾಲಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ. 
 4.  ಗುರು ನಾನಾಕ್ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ, ಗುರುದ್ವಾರ, ಬೀದರ.
 5.  ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ, ನೌಬಾದ, ಬೀದರ.
 6.  ಹೋಟೆಲ್ ಅಶೋಕ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್, ದೀಪಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೀದರ.
 7.  ಹೋಟೆಲ್ ಮಯೂರಾ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ, ಬೀದರ.
 8.  ಕಾವೇರಿ ಲಾಡ್ಜ್, ಬೀದರ.