ಮುಚ್ಚಿ

ವಸತಿ (ಹೋಟೆಲ್ / ರೆಸಾರ್ಟ್ / ಧರ್ಮಶಾಲಾ)

ಸರ್ಕಾರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು

  1. ಹಬ್ಸಿಕೋಟ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ, ಮಂಗಲಪೇಟ್, ಬೀದರ.

  2. .ಅರಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ,ದೇವ ದೇವ ವನ ಉದ್ಯಾನ, ಬೀದರ.

ಇತರೆ ವಸತಿಗಳು

 
  1. ಹೋಟೆಲ್ ಸಪಾನಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಎಸಿ ಸೂಟ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್, ಬೀದರ. ದೂರವಾಣಿ: 08482 220991 – 4
  2.  ಹೋಟೆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ರಿಜೆನ್ಸಿ, ಬೀದರ. ದೂರವಾಣಿ: 08482-221991-5
  3.  ಗುರು ನಾನಾಕ್ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ, ಗುರುದ್ವಾರ, ಬೀದರ.
  4.  ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ, ನೌಬಾದ, ಬೀದರ.
  5.  ಹೋಟೆಲ್ ಅಶೋಕ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್, ದೀಪಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೀದರ . ದೂರವಾಣಿ: (08482) 227621
  6.  ಹೋಟೆಲ್ ಮಯೂರಾ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ, ಬೀದರ ದೂರವಾಣಿ: (08482) 228764
  7.  ಕಾವೇರಿ ಲಾಡ್ಜ್, ಬೀದರ ದೂರವಾಣಿ: (08482) 227453
  8. ಹೋಟೆಲ್ ಕಮಾಲಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ.