ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ್

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ್
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು deo[dot]bidar[at]gmail[dot]com 08482-225409 08482-225262 ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಬೀದರ್ - 585401
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೀಲವಂತ ಕೆಎಎಸ್ ಅಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳು adcbidar1[at]gmail[dot]com 08482-223559 08482-223559 ಅಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,ಬೀದರ್
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಕೋಲಾರ ಕೆಎಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್ acbkalyan[at]gmail[dot]com 08484-250129 ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್ ಕಚೇರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಯೀಮ್ ಮೋಮಿನ್ ಕೆಎಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು acbidar[at]gmail[dot]com 08482-225373 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ, ಕಚೇರಿ ಬೀದರ್