ಮುಚ್ಚಿ

ಔರಾದ ಬಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ

ಔರಾದ ಬಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_aurad[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08485-280516
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.auradtown.mrc.gov.in
Pincode: 585326