ಮುಚ್ಚಿ

ಹುಮನಾಬಾದ, ಪುರಸಭೆ

ಹುಮನಾಬಾದ, ಪುರಸಭೆ

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_humnabad[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08483-271722
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.humnabadtown.mrc.gov.in
Pincode: 585330