ಮುಚ್ಚಿ

ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ

ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ

ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಎರಡು ಕಂದಾಯ ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

 1. ಬೀದರ
 2. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ

ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಗದಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯು  ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.  ಕಂದಾಯದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಪವಿಭಾಗಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ  ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯಿದೆ, 1964 ರ ಹಲವು ಕಲಮುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು  ತನ್ನ ಆಧೀನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಂದಾಯ ವಿಷಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯಿದೆ, 1964 ರ ಕಲಮು 56 ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ . ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 1961 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಮಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ತಾಲುಕ್ಸ್ ಅವರ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು  ತಮ್ಮ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು  ತನ್ನ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ರಾಜ್ಯ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ  ಆಯುಕ್ತರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು.

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನೀರಿನ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಸ್ ನಿಯಮಗಳು 1965.
 2. ಕರ್ನಾಟಕ  ಮುಂದ್ರಾಂಕ ಕಾಯಿದೆ  1957 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 1958.
 3. ಕರ್ನಾಟಕ  ಪ.ಜಾತಿ  ಮತ್ತು  ಪ.ಪಂ (ಕೆಲವು ಭೂಮಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಷೇಧ) ಕಾಯಿದೆ 1978 ನಿಯಮಗಳು 1979.
 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 1969.
 5. ಕರ್ನಾಟಕ  ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯಿದೆ 1961 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು.
 6. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಕಾಯಿದೆ 1964.
 7. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 1966.
 8. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1963.
 9. ಕರ್ನಾಟಕ ಇನಾಮ್  ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕಾಯಿದೆಗಳು.
 10. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಮಂಜೂರು ನಿಯಮ 1969
 11. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯಿದೆ 1984
 12. ಕರ್ನಾಟಕ  ವಸತಿ ನಿವೇಶನ  ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯಿದೆ 1972
 13. ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳು 1960