ಮುಚ್ಚಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್  ಸದಸ್ಯರು
ಹೆಸರು ಪಕ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫೋಟೋ
ಶ್ರೀ. ಭಗವಾತ್ ಖುಬಾ ಬಿಜೆಪಿ 07-ಬೀದರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಶ್ರೀ. ಭಗವಾತ್ ಖುಬಾ, ಎಂಪಿ ಬಿದರ್

ಶ್ರೀ. ಭಗವಾತ್ ಖುಬಾ

ಶಾಸನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು
ಹೆಸರು ಪಕ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫೋಟೋ
ಶ್ರೀ. ಶರಣು ಸಲ್ಗರ್ ಬಿಜೆಪಿ 47-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ್
ಶ್ರೀ. ಶರಣು ಸಲ್ಗರ್, ಶಾಸಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ

ಶ್ರೀ. ಶರಣು ಸಲ್ಗರ್

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್, ಬಿಜೆಪಿ 48-ಹೋಮ್ನಾಬಾದ್
ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್

ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್

ಡಾ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ 49-ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ
ಡಾ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ, ಶಾಸಕ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ

ಡಾ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ

ಶ್ರೀ. ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 50-ಬೀದರ್
ಶ್ರೀ. ರಹೀಮ್ ಖಾನ್, ಎಂಎಲ್ಎ ಬೀದರ್

ಶ್ರೀ. ರಹೀಮ್ ಖಾನ್

ಶ್ರೀ. ಈಶ್ವರ್ ಖಾಂಡ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 51-ಭಾಲ್ಕಿ
ಶ್ರೀ. ಈಶ್ವರ್ ಖಾಂಡ್ರೆ, ಎಂಎಲ್ಎ ಭಾಲ್ಕಿ

ಶ್ರೀ. ಈಶ್ವರ್ ಖಾಂಡ್ರೆ

ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ಚೌಹಾನ್ ಬಿಜೆಪಿ 52-ಔರಾದ್
ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ಚೌಹಾನ್ ಎಂಎಲ್ಎ ಔರದ್

ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ಚೌಹಾನ್

ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು
ಹೆಸರು ಪಕ್ಷದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫೋಟೋ
ಶ್ರೀ. ರಘುನಾಥ ರಾವ್ ಮಾಲ್ಕಪುರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಬೀದರ್
ಶ್ರೀ. ರಘುನಾಥ ರಾವ್ ಮಾಲ್ಕಪುರ್, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಬೀದರ್

ಶ್ರೀ. ರಘುನಾಥ ರಾವ್ ಮಾಲ್ಕಪುರ್

ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೀದರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಬೀದರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್

ಶ್ರೀ. ಅಮರನಾಥ ಪಾಟೀಲ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಶ್ರೀ. ಅಮರನಾಥ ಪಾಟೀಲ್, ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಶ್ರೀ. ಅಮರನಾಥ ಪಾಟೀಲ್

ಶ್ರೀ. ಶಶಿಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಶ್ರೀ. ಶಶಿಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಶ್ರೀ. ಶಶಿಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶಿ