ಮುಚ್ಚಿ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ನೌಬಾದ್, ಬೀದರ್
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ
1 ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ new image ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

PDO ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪತ್ರ
19/09/2023 18/10/2023
2 ಬಡಗಿತನ ಮತ್ತು ಧೋಬಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ new image ಬಡಗಿತನ ಮತ್ತು ಧೋಬಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

PDO ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪತ್ರ
19/09/2023 18/10/2023