ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಅಂಚೆ

ಬೀದರ್, ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್

ಬೀದರ್, ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ - 585401

ದೂರವಾಣಿ : 08482-226403
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.indiapost.gov.in

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪಶು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪಶು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನಾಂದಿನಗರ, ಬೀದರ್.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://kvafsu.edu.in

ಪುರಸಭೆಗಳು

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬೀದರ್

ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬೀದರ್

ಇಮೇಲ್ : br[dot]bidar[at]allahabadbank[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08482-228818

ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬೀದರ್

ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬೀದರ್

ಇಮೇಲ್ : bmblr2022[at]andhrabank[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08482-237022

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬೀದರ್

ಇಮೇಲ್ : bidar[dot]branchhead[at]axisbank[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08482-221352

ಎಸ್ಬಿಐ, ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆ,

ಎಸ್ಬಿಐ, ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆ, ಉದಯ್ಗಿರ್ ರಸ್ತೆ, ಬಿಡಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ- 585401

ಇಮೇಲ್ : sbi[dot]01972[at]sbi[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08482-226082
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಬ್ಯಾಂಕ್

ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬೀದರ್

ಇಮೇಲ್ : cb196[at]corpbank[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08482-226345

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬೀದರ್

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬೀದರ್

ಇಮೇಲ್ : cb0448[at]canarabank[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08482-226456

ವಿದ್ಯುತ್

ಶಾಲೆಗಳು

ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ್

ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಚಿಡ್ರಿ ರಸ್ತೆ, 585 401

ಇಮೇಲ್ : Principal060[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08482-236502
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.kvafsbidar.edu.in