ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ – 2018 (PDF 2.24 MB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ -2018 (ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 15/11/2018) ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ…

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ. ವಿವರಣೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ೧ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2017-18 ನೋಟ…

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ