ಮುಚ್ಚಿ

News

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಕೋವಿಡ್ -19 ಬೀದರ್ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 03/05/2020

Covid 19
[vc_btn title=”ಕೋವಿಡ್ -19 ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು, ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರ, ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವೈದ್ಯರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಕೋವಿಡ್ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್…

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ