ಮುಚ್ಚಿ

ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ್

ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಚಿಡ್ರಿ ರಸ್ತೆ, 585 401

ಇಮೇಲ್ : Principal060[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08482-236502
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : https://afsbidar.kvs.ac.in/
Pincode: 585401