ಮುಚ್ಚಿ

ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಬಿ, ಪುರಸಭೆ

ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಬಿ, ಪುರಸಭೆ

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_hallikhedab[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08483-274432
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.halikhedatown.mrc.gov.in
Pincode: 585414