ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು ಪುರುಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಚದರ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ. ಕೆ.ಎಂ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಔರಾದ್ 142309 136091 278400 1224.4 39
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 176223 169024 345247 1205.9 38
ಭಾಲ್ಕಿ 141603 135747 277350 1117.3 40
ಬೀದರ್ 241095 228846 469941 926.0 35
ಹುಮಾನಾಬಾದ್ 169435 162927 332362 985.3 34
ಒಟ್ಟು 870665 832635 1703300 5448.0 186