Close

Public Representatives

Member of Parliament
Name Party Constituency Photo
Shri. Bhagwanth Khuba BJP 07-Bidar Parliamentary Constituency
Shri. Bhagwanth Khuba

Shri. Bhagwanth Khuba, MP Bidar

Member of Legislative Assembly
Name Party Constituency Photo
Shri. Sharanu Salgar BJP 47-Basavakalyan AC
Shri. Sharanu Salgar, MLA Basavakalyan

Shri. Sharanu Salgar

Shri. Rajashekar B Patil INC 48-Homnabad AC
Shri. Rajashekar B Patil, MLA Humnabad

Shri. Rajashekar B Patil

Shri. Bandeppa Kashempur JD(S) 49-Bidar South AC
Shri. Bandeppa Kashempur, MLA Bidar South

Shri. Bandeppa Kashempur

Shri. Rahim Khan INC 50-Bidar AC
Shri. Rahim Khan, MLA Bidar

Shri. Rahim Khan

Shri. Eshwar Khandre INC 51-Bhalki AC
Shri. Eshwar Khandre, MLA Bhalki

Shri. Eshwar Khandre

Shri. Prabhu Chauhan BJP 52-Aurad AC
Shri. Prabhu Chauhan, MLA Aurad

Shri. Prabhu Chauhan

Member of Legislative Council
Name Party Constituency Photo
Shri. RAGHUNATH RAO MALKAPURE BJP Bidar
Shri. RAGHUNATH RAO MALKAPURE, MLC Bidar

Shri. RAGHUNATH RAO MALKAPURE

Shri. Bhimrao Patil INC Bidar Local Authority
Shri. Bhimrao Patil, MLC Bidar Local Authority

Shri. Bhimrao Patil

Shri. Amarnath Patil BJP Graduate Constituency
Shri. Amarnath Patil, Graduate Constituency

Shri. Amarnath Patil

Shri. Shashil G. Namoshi BJP Teachers Constituency
Shri. Shashil G. Namoshi, Teachers Constituency

Shri. Shashil G. Namoshi